RT @TheState_News: ಭಾರತದ ಪ್ರತಿ ಪ್ರಜೆಗೂ ಅಭಿವ್ಯಕ್ತಿ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯವನ್ನು ನಮ್ಮ ಸಂವಿಧಾನ ನೀಡಿದೆ. ಇಂಥ ಸಂವಿಧಾನ ಅಂಗೀಕೃತಗೊಂಡ ದಿನ ಇದು. ಅಭಿವ್ಯಕ್ತಿಯ ಹಕ್ಕು…

RT @TheState_News: ಭಾರತದ ಪ್ರತಿ ಪ್ರಜೆಗೂ ಅಭಿವ್ಯಕ್ತಿ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯವನ್ನು ನಮ್ಮ ಸಂವಿಧಾನ ನೀಡಿದೆ. ಇಂಥ ಸಂವಿಧಾನ ಅಂಗೀಕೃತಗೊಂಡ ದಿನ ಇದು. ಅಭಿವ್ಯಕ್ತಿಯ ಹಕ್ಕು…

ಇಷ್ಟಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟೊಂದು ಗಲಾಟೆನಾ? https://twitter.com/TheState_News/status/933998654481866752

ಇಷ್ಟಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟೊಂದು ಗಲಾಟೆನಾ?