Nithya Kannada – Episode 124

What sports do you watch?

ನೀವು ಯಾವ ಯಾವ ಕ್ರೀಡೆಗಳನ್ನು ನೋಡುತ್ತೀರ?

nīvu yāva yāva krīḍegaḷannu nōḍuttīra?

I dont watch much. If I get time I do watch badmitton.

ನಾನು ಹೆಚ್ಚು ನೋಡೋಲ್ಲ. ಸಮಯ ಸಿಕ್ಕರೆ ಬ್ಯಾಡ್ಮಿಂಟನ್ ನೋಡುತ್ತೇನೆ.

nānu heccu nōḍōlla. samaya sikkare byāḍmiṇṭan nōḍuttēne.

Visit NithyaKannada Project page to know other ways (Flash Cards, Text) to learn.

Nithya Kannada – Episode 123

Did you celebrate your birthday last year?

ಕಳೆದ ವರ್ಷ ನಿಮ್ಮ ಹುಟ್ಟುಹಬ್ಬವನ್ನು ಆಚರಿಸಿಕೊಂಡಿರಾ?

kaḷeda varṣa nim’ma huṭṭuhabbavannu ācarisikoṇḍirā?

No, I am planning to celebrate this year

ಇಲ್ಲ. ನಾನು ಈ ವರ್ಷ ಆಚರಿಸಿಕೊಳ್ಳುವೆ.

illa. nānu ī varṣa ācarisikoḷḷuve.

Visit NithyaKannada Project page to know other ways (Flash Cards, Text) to learn.

Nithya Kannada – Episode 122

Is the wedding ceremony today or tomorrow?

ಮದುವೆ ಸಮಾರಂಭ ಇವತ್ತೋ ಅಥವಾ ನಾಳೆನೋ?

maduve samārambha ivattō athavā nāḷenō?

No, its day after tomorrow

ಇಲ್ಲ. ಅದು ನಾಡಿದ್ದು.

illa. adu nāḍiddu.

Visit NithyaKannada Project page to know other ways (Flash Cards, Text) to learn.

Nithya Kannada – Episode 121

Will you finish the remaining work today?

ಮಿಕ್ಕಿರುವ ಕೆಲಸವನ್ನು ನೀವು ಇವತ್ತು ಮುಗಿಸುವಿರೇ?

mikkiruva kelasavannu nīvu ivattu mugisuvirē?

Will you finish the remaining work tomorrow?

ಮಿಕ್ಕಿರುವ ಕೆಲಸವನ್ನು ನೀವು ನಾಳೆ ಮುಗಿಸುವಿರೇ?

mikkiruva kelasavannu nīvu nāḷe mugisuvirē?

Visit NithyaKannada Project page to know other ways (Flash Cards, Text) to learn.

Nithya Kannada – Episode 120

Can we go for lunch tomorrow

ನಾವು ನಾಳೆ ಊಟಕ್ಕೆ ಹೋಗಬಹುದೇ?

nāvu nāḷe ūṭakke hōgabahudē?

Can we go for lunch today

ನಾವು ಇವತ್ತು ಊಟಕ್ಕೆ ಹೋಗಬಹುದೇ?

nāvu ivattu ūṭakke hōgabahudē?

Can we go for lunch now

ನಾವು ಈಗ ಊಟಕ್ಕೆ ಹೋಗಬಹುದೇ?

nāvu īga ūṭakke hōgabahudē?

Visit NithyaKannada Project page to know other ways (Flash Cards, Text) to learn.

Nithya Kannada – Episode 119

Have you booked the taxi for tomorrow morning?

ನಾಳೆ ಬೆಳಿಗ್ಗೆಗೆ ಟ್ಯಾಕ್ಸಿಗೆ ಬರೋಕೆ ಹೇಳಿದ್ದೀರ?

nāḷe beḷiggege ṭyāksige barōke hēḷiddīra?

Yes, I have. I got confirmation SMS too

ಹೌದು ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ. ನನಗೆ ದೃಢೀಕರಿಸಿದ ಎಸ್.ಎಮ್.ಎಸ್ ಕೂಡ ಬಂದಿದೆ.

haudu hēḷiddīni. nanage dr̥ḍhīkarisida es.em.es kūḍa bandide.

Visit NithyaKannada Project page to know other ways (Flash Cards, Text) to learn.

Nithya Kannada – Episode 118

We will meet at the get together tomorrow

ನಾಳೆ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಸಿಗೋಣ

nāḷe oṭṭige sabheyalli sigōṇa

Yes, we will. I am excited about it

ಹೌದು. ಸಿಗೋಣ. ನನಗೆ ಬಹಳ ಖುಶಿಯಿದೆ.

haudu. sigōṇa. nanage bahaḷa khuśiyide.

Visit NithyaKannada Project page to know other ways (Flash Cards, Text) to learn.

Nithya Kannada – Episode 117

What time is our meeting tomorrow?

ನಾಳೆ ಎಷ್ಟು ಹೊತ್ತಿಗೆ ಭೇಟಿ ಮಾಡೋದು?

nāḷe eṣṭu hottige bhēṭi māḍōdu?

It’s at 8PM India time

ಭಾರತದ ಸಮಯ ರಾತ್ರಿ ಎಂಟು ಗಂಟೆಗೆ.

bhāratada samaya rātri eṇṭu gaṇṭege.

Visit NithyaKannada Project page to know other ways (Flash Cards, Text) to learn.

Nithya Kannada – Episode 116

I will meet you tomorrow

ನಾನು ನಾಳೆ ಸಿಗ್ತೀನಿ

nānu nāḷe sigtīni

I cant, how about day after tomorrow?

ನನಗೆ ಆಗೊಲ್ಲ. ನಾಡಿದ್ದು ಸಿಗೋಣ?

nanage āgolla. nāḍiddu sigōṇa?

Sure

ಆಗಲಿ

āgali

Visit NithyaKannada Project page to know other ways (Flash Cards, Text) to learn.

Nithya Kannada – Episode 114

I grew tulasi plants in my garden

ನಾನು ತೋಟದಲ್ಲಿ ತುಳಸಿ ಗಿಡಗಳನ್ನು ಬೆಳೆಸಿದೆ

nānu tōṭadalli tuḷasi giḍagaḷannu beḷeside

I am growing tulsi plants in my garden

ನಾನು ತೋಟದಲ್ಲಿ ತುಳಸಿ ಗಿಡಗಳನ್ನು ಬೆಳೆಸುತ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ

nānu tōṭadalli tuḷasi giḍagaḷannu beḷesuttā iddīni

Visit NithyaKannada Project page to know other ways (Flash Cards, Text) to learn.

Nithya Kannada – Episode 113

It rained heavily yesterday

ನಿನ್ನೆ ತುಂಬ ಜೋರಾಗಿ ಮಳೆ ಬಂತು

ninne tumba jōrāgi maḷe bantu

It is raining heavily now

ಈಗ ತುಂಬ ಜೋರಾಗಿ ಮಳೆ ಬರ್ತಾ ಇದೆ

īga tumba jōrāgi maḷe bartā ide

Visit NithyaKannada Project page to know other ways (Flash Cards, Text) to learn.

Nithya Kannada – Episode 112

The maid washed the vessels yesterday

ಕೆಲಸದವಳು ನಿನ್ನೆ ಪಾತ್ರೆ ತೊಳೆದಳು

kelasadavaḷu ninne pātre toḷedaḷu

The maid is washing vessels now

ಕೆಲಸದವಳು ಈಗ ಪಾತ್ರೆ ತೊಳೀತಾ ಇದ್ದಾಳೆ

kelasadavaḷu īga pātre toḷītā iddāḷe

The maid will wash vessels tomorrow

ಕೆಲಸದವಳು ನಾಳೆ ಪಾತ್ರೆ ತೊಳೀತಾಳೆ

kelasadavaḷu nāḷe pātre toḷītāḷe

Visit NithyaKannada Project page to know other ways (Flash Cards, Text) to learn.

Nithya Kannada – Episode 111

I called the auto already

ನಾನು ಆಗಲೇ ಆಟೋ ಕರೆದೆ

nānu āgalē āṭō karede

I am calling the auto now

ನಾನು ಈಗ ಆಟೋ ಕರೀತಾ ಇದ್ದೀನಿ

nānu īga āṭō karītā iddīni

I will call the auto after 10 minutes

ನಾನು ಹತ್ತು ನಿಮಿಷದ ನಂತರ ಆಟೋ ಕರೀತಿನಿ.

nānu hattu nimiṣada nantara āṭō karītini.

Visit NithyaKannada Project page to know other ways (Flash Cards, Text) to learn.

Nithya Kannada – Episode 110

I kept the keys in the cupboard yesterday

ನಿನ್ನೆ ನಾನು ಬೀಗದ ಕೈಯನ್ನು ಬೀರೂನಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟೆ.

ninne nānu bīgada kaiyannu bīrūnalli iṭṭe.

I am keeping the keys in the cupboard today

ಇವತ್ತು ನಾನು ಬೀಗದ ಕೈಯನ್ನು ಬೀರೂನಲ್ಲಿ ಇಡ್ತೀನಿ.

ivattu nānu bīgada kaiyannu bīrūnalli iḍtīni.