8:03 pm »

ಕನ್ನಡದ ಬಾವುಟವನ್ನು ಮೊದಲು ವಿರೋಧಿಸಿ ನಾಳೆ ಹಾರಿಸಲು ಬರುವ ನವೆಂಬರ್ ಕನ್ನಡ ಪ್ರೇಮಿಗಳು ಯಾರು ಅಂತ ನಾಳೆಯವರೆಗು ಕಾದು ನೋಡಿ.

Leave a Reply