10:33 am »

RT @ajavgal: ಕೇಂದ್ರ ಸರಕಾರದ ನಿರ್ಧಾರವನ್ನ ರಾಜ್ಯ ಪ್ರಶ್ನಿಸುವಂತಿಲ್ಲವೇ? ಹಾಗೇನಾದರೂ ಸಂವಿಧಾನದಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ದರೆ ಮೊದಲಿಗೆ ಅದು ಬದಲಾಗಬೇಕು t.co/9leu9g…

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *