5:32 pm »

RT @kodlady: ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟಿದ ಬ್ಯಾಂಕು !
ಮುಖ್ಯ ಕಚೇರಿ ಇರೋದು ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ!
ಎಟಿಎಮ್ ಇರೋದು ಜಯನಗರದಲ್ಲಿ!
ಕನ್ನಡಿಗರ ವ್ಯವಹಾರ ಬೇಕು..ಆದರೆ ಕನ್ನಡ ಮಾತ್…

Leave a Reply