RT @rsponnathpur: ಇಂದು ಹಸಿರು-ಉಸಿರು ಅಂತೆಲ್ಲಾ‌ ಹೊಗಳಿ ಮಿಕ್ಕ ೩೬೪ ದಿನಗಳು ಅಡುಗೆ ಮನೆ‌ – ಕತೆ – ಕವನಗಳಿಗೆ ಸೀಮಿತವಾಗಿರುವ ಒಂದು ಚಿಲ್ಲರೆ‌ ಪ್ರಾಂತೀಯ‌ ಭಾಷೆ…

RT @rsponnathpur: ಇಂದು ಹಸಿರು-ಉಸಿರು ಅಂತೆಲ್ಲಾ‌ ಹೊಗಳಿ ಮಿಕ್ಕ ೩೬೪ ದಿನಗಳು ಅಡುಗೆ ಮನೆ‌ – ಕತೆ – ಕವನಗಳಿಗೆ ಸೀಮಿತವಾಗಿರುವ ಒಂದು ಚಿಲ್ಲರೆ‌ ಪ್ರಾಂತೀಯ‌ ಭಾಷೆ…