Nithya Kannada – Episode 61

How often do you eat outside?
ನೀವು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಹೊರಗಡೆ ಎಷ್ಟು ಬಾರಿ ತಿನ್ನುತ್ತೀರ?

Not a lot, may be once a week
ಜಾಸ್ತಿ ತಿನ್ನುವುದಿಲ್ಲ. ವಾರಕೊಮ್ಮೆ ಇರಬಹುದು

Leave a Reply