10:23 am »

RT @ejnanadotcom: ಇಜ್ಞಾನ ಸಂಪಾದಕ ಟಿ. ಜಿ. ಶ್ರೀನಿಧಿ VIVIDLIPI ಸಂಸ್ಥೆ ನಾಳೆ (ಜು. 26) ಆಯೋಜಿಸಿರುವ ಆನ್ಲೈನ್ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿ ‘ಸಾಹಿತ್ಯ ಮತ್ತು…