RT @ajavgal: ಬ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ ಅಂಶ ಕೇಂದ್ರ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಇರುವುದರಿಂದ ಕರ್ನಾಟಕ ಸರಕಾರ ಏನೂ ಮಾಡಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗದಂತಾಗಿದೆ.

ಕನ್ನಡ ಸಾವಿರಾರು ವರ್ಷ ರಾಜಭಾಷೆಯಾಗಿತ್ತು ಇಂ…

Leave a Reply