RT @gundigre: ಯೋ ಯತ್ನಾಳ ನಿಮ್ಮಪ್ಪ ಶಿವಾಜಿ ಹಿಂದೂ ರಾಯರ ಶ್ರೀರಂಗಪಟ್ಟಣದ ಮೇಲೆ ಎರಗಿ ಬಂದಾಗ ಅವ ಮಾಡಹೊರಟ್ಟಿದ್ದು ರೋಲ್ಕಾಲ.ಹಾಗೇ ಅವರಪ್ಪ ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಮ್ಯಾಲೆ ಬಿ…

Leave a Reply