RT @ajavgal: ಗಮನಿಸಿ,

ಬ್ಯಾಂಕ್ ನಲ್ಲಿ ಹಿಂದಿ ಬಳಸಲೇಬೇಕು ಅಂತ ಸರಕಾರ circular ಹೊರಡಿಸುತ್ತೆ, ಹೆಚ್ಚು ಹೆಚ್ಚು ಹಿಂದಿ ಬಳಸಿದ ಬ್ಯಾಂಕುಗಳಿಗೆ ಬಹುಮಾನ ನೀಡಲಾಗುತ್…