RT @Arjungowda_002: ನಮ್ಮದೇ ಪಾಲಿನ ಹಣ ಕೊಡುವ ಯೋಗ್ಯತೆಯಿಲ್ಲದ ದರಿದ್ರ ಸರ್ಕಾರ ನಡೆಸುತ್ತಿರುವ ಮೋದಿ ಬೆಂಗಳೂರಿನ IT ಕ್ಷೇತ್ರದ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗೆ ಕೊಡುಗೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾ…

RT @hosabaraha: ಒಂದು ಹೊಸ ಬದಲಾವಣೆ, ಅದರಲ್ಲೂ ಲಿಪಿ ಸುದಾರಣೆಯಂತಹ ಕ್ರಾಂತಿಕಾರಿ ವಿಶಯದ ಬಗ್ಗೆ ಮಂದಿ ತಾವಾಗಿಯೇ ಹುರುಪಿನಿಂದ ಮುನ್ನುಗ್ಗೋದು ಆಟ ಅಲ್ಲ. ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ…

I like ir.!

RT @gundigre: ರಾಜ್ಯಪಾಲ ಎಂಬ ಬ್ರಿಟಿಷರ ಪಳೆಯುಳಿಕೆ ಹಾಗೂ ರಾಜಭವನ ಎಂಬ ಕರ್ನಾಟಕದ ಹರಕೆ ಹುಂಡಿ ನಮ್ಮ ಕಾಸಲ್ಲಿ ಹಿಂದಿ ದೀಪಾವ್ಲೀ ಆಚರಿಸಿದ ಶುಭ ಸಂದರ್ಭ. t…