How are you feeling now?

ಈಗ ನಿಮಗೆ ಹೇಗೆ ಅನಿಸುತ್ತಿದೆ?

īga nimage hēge anisuttide?

Has the pain reduced?

ನೋವು ಕಡಿಮೆಯಾಗಿದೆಯೇ?

nōvu kaḍimeyāgideyē?

Visit NithyaKannada Project page to know other ways (Flash Cards, Text) to learn.

The water is very polluted

ಈ ನೀರು ಮಲಿನಗೊಂಡಿದೆ

ī nīru malinagoṇḍide

Water Pollution is a big problem

ಜಲ ಮಾಲಿನ್ಯ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಸಮಸ್ಯೆ

jala mālin’ya ondu doḍḍa samasye

Visit NithyaKannada Project page to know other ways (Flash Cards, Text) to learn.

Who is Kempegowda?

ಕೆಂಪೇಗೌಡ ಯಾರು?

kempēgauḍa yāru?

He was instrumental in town planning of Bengaluru

ಅವರು ಬೆಂಗಳೂರು ನಗರದ ಸ್ಥಾಪನೆಗೆ ನಕ್ಷೆ ಹಾಕಿಕೊಟ್ಟವರು

avaru beṅgaḷūru nagarada sthāpanege nakṣe hākikoṭṭavaru

Visit NithyaKannada Project page to know other ways (Flash Cards, Text) to learn.

Who is the first Indian cricketer to score 7 consecutive one day international fifties?

ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಕ್ರಿಕೇಟಿನಲ್ಲಿ, ನಿರಂತರ ಏಳು ಅರ್ಧಶತಕಗಳನ್ನು ಪಡೆದ ಮೊದಲ ಭಾರತೀಯ ಕ್ರಿಕೇಟ್ ಆಟಗಾರ ಯಾರು?

antararāṣṭrīya krikēṭinalli, nirantara ēḷu ardhaśatakagaḷannu paḍeda modala bhāratīya krikēṭ āṭagāra yāru?

It’s Mithali Raj. As of now Rahul Dravid comes second with 5.

ಅವರು ಮಿತಾಲಿ ರಾಜ್. ಐದು ಬಾರಿ ಅರ್ಧಶತಕ ಗಳಿಸಿರುವ ರಾಹುಲ್ ಡ್ರಾವಿಡ್ ಗೆ ಎರಡನೆಯ ಸ್ಥಾನ

avaru mitāli rāj. aidu bāri ardhaśataka gaḷisiruva rāhul ḍrāviḍ ge eraḍaneya sthāna

Visit NithyaKannada Project page to know other ways (Flash Cards, Text) to learn.

There is a stream of sweage near my house

ನಮ್ಮ ಮನೆಯ ಬಳಿ ಚರಂಡಿಯ ಒಂದು ಝರಿ ಇದೆ.

nam’ma maneya baḷi caraṇḍiya ondu jhari ide.

It flows from east to west.

ಅದು ಪೂರ್ವದಿಂದ ಪಶ್ಚಿಮದ ಕಡೆ ಹರಿಯುತ್ತದೆ.

adu pūrvadinda paścimada kaḍe hariyuttade.

Visit NithyaKannada Project page to know other ways (Flash Cards, Text) to learn.

This pond is full of lotus flowers

ಈ ಕೊಳದಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ಕಮಲದ ಹೂವುಗಳಿವೆ.

ī koḷadalli anēka kamalada hūvugaḷive.

They are pink in colour

ಅವು ನಸುಗೆಂಪು ಬಣ್ಣದಲ್ಲಿವೆ.

avu nasugempu baṇṇadallive.

Visit NithyaKannada Project page to know other ways (Flash Cards, Text) to learn.

How deep is this borewell?

ಈ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಎಷ್ಟು ಆಳ ಇದೆ?

ī koḷave bāvi eṣṭu āḷa ide?

This borewell is about 3000 ft deep

ಈ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಸುಮಾರು ಮೂರು ಸಾವಿರ ಅಡಿ ಆಳ ಇದೆ

ī koḷave bāvi sumāru mūru sāvira aḍi āḷa ide

Visit NithyaKannada Project page to know other ways (Flash Cards, Text) to learn.

How are you planning to go to the river?

ನೀವು ನದಿಯ ಬಳಿ ಹೇಗೆ ಹೋಗಬೇಕು ಎಂದಿದ್ದೀರ?

nīvu nadiya baḷi hēge hōgabēku endiddīra?

I plan to walk till the river

ನಾನು ನದಿಯವರೆಗೂ ನಡೆದು ಹೋಗಬೇಕು ಎಂದಿದ್ದೇನೆ.

nānu nadiyavaregū naḍedu hōgabēku endiddēne.

Visit NithyaKannada Project page to know other ways (Flash Cards, Text) to learn.

Which lake is near your house?

ನಿಮ್ಮ ಮನೆಯ ಬಳಿ ಯಾವ ಕೆರೆ ಇದೆ?

nim’ma maneya baḷi yāva kere ide?

There is Ulsoor lake.

ಅಲ್ಸೂರು ಕೆರೆ ಇದೆ.

alsūru kere ide.

Visit NithyaKannada Project page to know other ways (Flash Cards, Text) to learn.

What sports do you watch?

ನೀವು ಯಾವ ಯಾವ ಕ್ರೀಡೆಗಳನ್ನು ನೋಡುತ್ತೀರ?

nīvu yāva yāva krīḍegaḷannu nōḍuttīra?

I dont watch much. If I get time I do watch badmitton.

ನಾನು ಹೆಚ್ಚು ನೋಡೋಲ್ಲ. ಸಮಯ ಸಿಕ್ಕರೆ ಬ್ಯಾಡ್ಮಿಂಟನ್ ನೋಡುತ್ತೇನೆ.

nānu heccu nōḍōlla. samaya sikkare byāḍmiṇṭan nōḍuttēne.

Visit NithyaKannada Project page to know other ways (Flash Cards, Text) to learn.