This pulav recipe needs 5 chillies and 25 gms of ginger
ಪಲಾವ್ ಮಾಡಲು ಐದು ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ ಹಾಗು ೨೫ ಗ್ರಾಮ್ ಶುಂಠಿ ಬೇಕು.

OK. Is two onions enough?
ಎರಡು ಈರುಳ್ಳಿ ಸಾಕೆ?

Thats Enough
ಸಾಕು