RT @rsponnathpur: ಇನ್ನಾದರೂ ಕರ್ನಾಟಕ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯವನ್ನು ವಿಜಯನಗರ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯವೆಂದು ಕರೆಯೋದನ್ನು ನಿಲ್ಲಿಸೋಣ.‌ ಯಾರನ್ನೋ ಓಲೈಸಲು ನಮ್ಮ‌ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯದ ಹೆಸರನ್ನೇ ಬದ…