RT @rsponnathpur: ಕನ್ನಡಿಗರಾಗಿ ಬೇರೆ ಭಾರತೀಯರ ಮುಂದೆ ನಮ್ಮ ಭಾಷೆ-ಸಂಸ್ಕೃತಿಯನ್ನ ನಾವೇ ರೀಜನಲ್ ಅಂತ ಕರ್ಕೊಳೋದೂ ಒಂದೇ, ಭಾರತೀಯರಾಗಿ ಪಾಶ್ಚಾತ್ಯ ದೇಶಗಳ ಜನರ ಮುಂ…