How long does it take to reach electronics city from silkboard
ಸಿಲ್ಕ್ ಬೋರ್ಡ್ನಿಂದ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ಸಿಟಿ ತಲುಪಲು ಎಷ್ಟು ಹೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ?

It usually takes 20 minutes if you take elevated highway
ಮೇಲ್ಸೇತುವೆಯ ಮೂಲಕ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಇಪ್ಪತ್ತು ನಿಮಿಷವಾಗುತ್ತೆ.