I worked 3 hours extra yesterday

ನಿನ್ನೆ ನಾನು ಮೂರು ಗಂಟೆ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದೆ

ninne nānu mūru gaṇṭe heccāgi kelasa māḍide

 

I am working 3 hours extra today

ಇವತ್ತು ನಾನು ಮೂರು ಗಂಟೆ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ

ivattu nānu mūru gaṇṭe heccāgi kelasa māḍtā iddīni

 

I will work 3 hours extra tomorrow

ನಾಳೆ ನಾನು ಮೂರು ಗಂಟೆ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತೀನಿ

nāḷe nānu mūru gaṇṭe heccāgi kelasa māḍtīni

 

Verb: work

ಕ್ರಿಯಾಪದ: ಕೆಲಸ ಮಾಡು

kriyāpada: kelasa māḍu