I sang national anthem yesterday

ninne nānu rāṣṭragīte hāḍide

ನಿನ್ನೆ ನಾನು ರಾಷ್ಟ್ರಗೀತೆ ಹಾಡಿದೆ

I am singing National Anthem today

ivattu nānu rāṣṭragīte hāḍtā iddīni

ಇವತ್ತು ನಾನು ರಾಷ್ಟ್ರಗೀತೆ ಹಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ

I will sing National Anthem tomorrow

nāḷe nānu rāṣṭragīte hāḍtīni

ನಾಳೆ ನಾನು ರಾಷ್ಟ್ರಗೀತೆ ಹಾಡ್ತೀನಿ

Verb: sing

kriyāpada: hāḍu

ಕ್ರಿಯಾಪದ: ಹಾಡು