I asked 4 questions yesterday

ninne nānu nālku praśnegaḷannu kēḷide

ನಿನ್ನೆ ನಾನು ನಾಲ್ಕು ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನು ಕೇಳಿದೆ

I am asking 4 questions today

ivattu nānu nālku praśnegaḷannu kēḷtā iddīni

ಇವತ್ತು ನಾನು ನಾಲ್ಕು ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನು ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ

I will ask 4 questions tomorrow

nāḷe nānu nālku praśnegaḷannu kēḷtīni

ನಾಳೆ ನಾನು ನಾಲ್ಕು ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನು ಕೇಳ್ತೀನಿ

Verb: ask

kriyāpada: kēḷu

ಕ್ರಿಯಾಪದ: ಕೇಳು