The savings I made yesterday helped

ನಿನ್ನೆ ಮಾಡಿದ ಉಳಿತಾಯ ಸಹಾಯ ಮಾಡಿತು

ninne māḍida uḷitāya sahāya māḍitu

The savings I make today will help tomorrow

ಇವತ್ತು ಮಾಡುವ ಉಳಿತಾಯ ನಾಳೆಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತೆ

ivattu māḍuva uḷitāya nāḷege sahāya māḍutte