I called the auto already

ನಾನು ಆಗಲೇ ಆಟೋ ಕರೆದೆ

nānu āgalē āṭō karede

I am calling the auto now

ನಾನು ಈಗ ಆಟೋ ಕರೀತಾ ಇದ್ದೀನಿ

nānu īga āṭō karītā iddīni

I will call the auto after 10 minutes

ನಾನು ಹತ್ತು ನಿಮಿಷದ ನಂತರ ಆಟೋ ಕರೀತಿನಿ.

nānu hattu nimiṣada nantara āṭō karītini.

Visit NithyaKannada Project page to know other ways (Flash Cards, Text) to learn.