Have you booked the taxi for tomorrow morning?

ನಾಳೆ ಬೆಳಿಗ್ಗೆಗೆ ಟ್ಯಾಕ್ಸಿಗೆ ಬರೋಕೆ ಹೇಳಿದ್ದೀರ?

nāḷe beḷiggege ṭyāksige barōke hēḷiddīra?

Yes, I have. I got confirmation SMS too

ಹೌದು ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ. ನನಗೆ ದೃಢೀಕರಿಸಿದ ಎಸ್.ಎಮ್.ಎಸ್ ಕೂಡ ಬಂದಿದೆ.

haudu hēḷiddīni. nanage dr̥ḍhīkarisida es.em.es kūḍa bandide.

Visit NithyaKannada Project page to know other ways (Flash Cards, Text) to learn.