RT @shruthihm1: ರಾಜ್ಯ ಸರಕಾರದ ಲಾಕ್ ಡೌನ್ ಸಡಿಲಿಸುವ ನಿರ್ಧಾರಗಳನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸುವಂತೆ ಒತ್ತಾಯ ಮಾಡಿ, ಸರಕಾರ ಇವರ ಒತ್ತಡಕ್ಕೆ ಮಣಿದು ನಿರ್ಧಾರಗಳನ್ನು ಹಿಂಪಡೆದಾಗ…