RT @_raghava_: ಪ್ರಜಾತಂತ್ರದ ಪುಣ್ಯಸ್ಥಳವಾಗಬೇಕಿರೋ ಭವನಕ್ಕೆ…..ವೈದೀಕ ವಿಧಿಯ ಪೂಜೆ.

ಹಂಗಿದ್ರೆ ..ನಮ್ದ್ ಒಂದ್ ಡೆಮಾಕ್ರಟಿಕ್ ರಿಪಬ್ಲಿಕ್ ಇತ್ತಲ್ಲಾ…ಅದೇ 20…