RT @PurushothamaBi1: ನಿನ್ನೆಯ ಘಟನೆ ರೈತ ಚಳುವಳಿಯ ಮೇಲೆ ಯಾವ ಪರಿಣಾಮವನ್ನೂ ಬೀರಿಲ್ಲ. ರೈತರ ಪರವಾಗಿರುವವರು ನಿನ್ನೆಯೂ ಇದ್ದರು, ಇವತ್ತೂ ಇದ್ದಾರೆ, ನಾಳೆಯೂ ಇರುತ್…