RT @kuntadynithesh: ವಕೀಲರಾದ ಶಿವಮನಿಥನ್ ಜಾತಿ ದೌರ್ಜನ್ಯದ ಪ್ರಕರಣಗಳಲ್ಲಿ ಸತ್ಯಶೋಧನೆ ನಡೆಸಿ ಅಗತ್ಯವಿರುವಲ್ಲಿ ನ್ಯಾಯ ದೊರಕಲು ಶ್ರಮಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಕ್ರಿಮಿನಲ್…