RT @_raghava_: ಆ ಕೊರೊನಕ್ರಿಮಿಯೇ, “ಅವ್ರನ್ ಮುಟ್ಬಾರ್ದು ಇವ್ರನ್ ನೋಡ್ಬಾರ್ದು” ಅಂತಾ ಜಾತಿ ನೋಡಿ ಮೆಟ್ಕಳಲ್ಲ🤣😃😂

ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅದು ಪ್ರಕೃತಿಸಹಜ ಗುಣ. ಗಾಳಿ, ನೀರು,…

RT @jamewils: Supreme Court becomes Kashmir Visa Issuing agency 🤣