RT @Amrutha_P_B: ರಾಜಕೀಯ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳ, ರಾಜಕಾರಣದ ಬೆಂಬಲವಿರೋದಕ್ಕೆ ಮರಾಟರು ರಾಜ್ಯೋತ್ಸವದ ದಿನಾ ಕರಾಳ ದಿನ ಕಪ್ಪು ಬಾವುಟ ಹಾರಿಸೀನೂ, ಇವತ್ತು ಕನ್ನಡ ನೆಲದಲ್ಲಿ ಮರಾ…

RT @newsycombinator: Bypassing Firewalls in macOS Big Sur

Trolls at their best!!

Showing their knowledge how diverse India is!

Imagine Kohli (probably highest paid sports person in India) as paid actor. Who has the money to pay him?

#WTFIndia