Suddenly everyone is back covid work?

RT @praveenbs: ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಅಪಸ್ಮಾರ ದಿನ – ಇದನ್ನು ಓದಿದಾಗ ಏನು ಅಂತ ತಿಳಿಯಲಿಲ್ಲ. ಆ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಏನೊ epilepsy ಅಂತ ಬ್ರಾಕೆಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಹಾಕಿದ್ದರು. ಈ ಪದವೂ ಕನ್ನ…

RT @KishorKumaarKK: ಜನ ಚಿತ್ರಕ್ಕೆ ದುಡ್ಡು ಕೊಟ್ಟು ನೋಡೋದು ಮನರಂಜನೆಗೋಸ್ಕರ, ನಿರ್ಮಾಪಕರಿಗೆ ಎಶ್ಟು ದುಡ್ಡು ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ ನೋಡೋಕಲ್ಲ.