I like ir.!

RT @gundigre: ರಾಜ್ಯಪಾಲ ಎಂಬ ಬ್ರಿಟಿಷರ ಪಳೆಯುಳಿಕೆ ಹಾಗೂ ರಾಜಭವನ ಎಂಬ ಕರ್ನಾಟಕದ ಹರಕೆ ಹುಂಡಿ ನಮ್ಮ ಕಾಸಲ್ಲಿ ಹಿಂದಿ ದೀಪಾವ್ಲೀ ಆಚರಿಸಿದ ಶುಭ ಸಂದರ್ಭ. t…