RT @Nisha_gowru: ಬೇರೆಯವರಿಗೆ ಮಾಸ್ಕ್ ಹಾಕಿ, ಸಾಮಾಜಿಕ ಅಂತರ ಕಾಪಾಡಿ, ಹೊಸ ವರ್ಷದ ಪಾರ್ಟಿ ಮಾಡದೆ,ಸರಳವಾಗಿ ಮನೆಯಲ್ಲೇ ಆಚರಿಸಿ ಅಂತ ಕರೆ ಕೊಟ್ಟ ನಮ್ಮ ನ್ಯೂಸ್ ಚಾನ…