RT @DuniyaSoori: ಕನ್ನಡದ ಜೊತೆಗೆ ಹಿಂದಿ ಇರಲಿ ಅಂತ ಶುರು ಮಾಡಿ ಈಗ ಕನ್ನಡವೇ ಕಾಣದಿರುವ ಸ್ಥಿತಿಗೆ ತಲುಪಿದೆ. ಹೀಗೇ ಮುಂದುವರೆದರೆ ಕನ್ನಡ ಹುಡುಕಿದರೂ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ…