Next they will add “there was no caste system” in India to syllabus!?!

RT @nanuramu: ಅನಂತ್ ನಾಗ್ “ನನ್ನ ತಮ್ಮ ಶಂಕರ ಪುಸ್ತಕದಲ್ಲಿ” : ನಮ್ಮೂರು ನಾಗರಕಟ್ಟೆ. ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಲಿ ಬರೆದರೆ ನಾಗರಕತ್ತೆ ಆಗತ್ತೆ ಅಂತ ‘ಅನಂತ್ ನಾಗ್’ ಅಂತ ಮೊಟಕುಮಾ…

RT @nanuramu: ಹಿಂದಿ ಗುಲಾಮಗಿರಿ ಬೇಡ ಕಣ್ರಯ್ಯ. ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಏನೇ ಬಂದರೂ ಎಲ್ಲಾ ಮಾಹಿತಿ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿರಲಿ. ಕನ್ನಡವನ್ನು ಕಡೆಗಣಿಸಿ ದೇಶಪ್ರೇಮ ಮೆರೀತೀವಿ ಅಂದ್ರೆ…