BJP feels for their f** friends in USA.

He and his boss is next or at least he thinks …

RT @Gaddapa: ಲೆ ನಿಮ್ಮೌರ @JurnoAjit ಈ ದೇಶದ ಪ್ರಧಾನಿ ಮೊರಿ ಕಣೊ ರಾಹುಲ್ ಅಲ್ಲ.. ನಿಂಗೆ ರಾಹುಲ್ ದು ನೆಕ್ಕಲಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ನಿದ್ರೆ ಬರಲ್ಲ ಅನ್ಸುತ್ತೆ.. ಅಂದಹಾಗೆ…